My Blog

Как се става лесно преводач?

Как се става лесно преводач?

Професия преводач

Да бъдеш преводач звучи престижно. Освен това е и доста примамлива професия.
Работа и удоволствие, които освен добро заплащане са свързани и със свобода.

Извършването на писмени преводи изисква време, практика, умения и много търпение.

Преводите са област, която дава много възможности, това е сектор в услугите, който се развива бързо и позволява ученето на много и интересни неща, работа и срещи с различни хора, непрекъснато развитие и чувство за значимост, тъй като работим в полза на обществото.

Преводът на писмени текстове е не чак толкова лесен, но пък е интересен, приятен и дори забавен процес.

Не се изисква много – работата е от вкъщи, в удобно време, със свободата за срещи с приятели, когато поискаме, без да сме затворени в офис от 9.00 до 18.00 ч., като повечето ни познати. Сами сме си шефове и може да преценим кои поръчки да приемем и изпълним и кои да откажем.

Трябва ни само компютър, интернет, евентуално речник на хартиен носител и да знаем поне един чужд език на достатъчно добро ниво.

Какво означава обаче да владеем даден чужд език на добро ниво?

Знанието на основни фрази и думи на един чужд език не е достатъчно, за да можем да извършваме писмени преводи. Необходимо е да знаем чуждия език като свой роден – да го познаваме в детайли – да умеем да си поръчаме кафе, да резервираме хотел, да говорим за времето и политика, да слушаме и разбираме новините, да прочетем вестник, да отидем на лекар и да обясним от какво се оплакваме.

Да говорим правилно, да пишем и да разбираме какво ни казват, а и да можем да предадем със свои думи на приятел или роднина какво се изисква от нас или какво се е случило.

За да бъдем добри преводачи освен чуждия език трябва да обръщаме внимание и на родния. Да познаваме неговата граматика и правопис – да знаем правилата в езика, защо и как функционира той.

Голяма част от българите използват езика ни без да го познават напълно – те на могат да обяснят защо в едни случаи пишем „а“, а произнасяме „ъ“, къде е необходимо да поставим запетая или тире.

Като преводачи ние не трябва да разчитаме само на усета си, а трябва да търсим постоянно и проучваме системата и на собствения си език, за да не допускаме грешки.

Трябва да се интересуваме как се преподава българският на децата, а дори и на чужденците, за да сме наясно с най-честите грешки и да се стремим да ги избягваме.

За да бъдеш преводач е необходима практика

Завършихте френска гимназия с отличен успех и вече сте уверени, че можете да превеждате?
Не, това не е достатъчно.

Придобитите по време на обучението знания по немски, френски или английски език не са достатъчни, за да станете добър преводач. Трябва практика.

Чудесна възможност да проверите нивото си по даден език са летните курсове и практики в чужбина. Веднъж пристигнали в съответната страна, ще се срещнете с истинския език. Подобни курсове за учене на език в чужбина са чудесна възможност да се срещнете с хора, за които езикът е повече от средство за изразяване и необходимост. Ще опознаете както хората, така и културата на съответната страна.

И най-вече ще придобиете самочувствие, че можете да се справите с всяка езикова ситуация!

Този опит е страхотен помощник при писмените преводи – ще знаете къде да проверите дали дадена дума е подходящата за съответния текст, а и винаги ще има кого да попитате, ако се изправите пред затруднение.

От друга страна самото пътуване – билетите, разписанията на влаковете и автобусите, картите на града, менютата в ресторантите – всички те са ценен източник на нови думи и информация, които никога не са излишни на добрия преводач.


Получаване на сретификат

Преводът е истинско умение – добрият преводач предава текста, нанасяйки много малки промени в него, за да го направи толкова добър, колкото е възможно и да го съобрази с аудиторията, съответната култура и контекста.

За да станете преводач в България не винаги се изисква представянето на сертификат за владеене на съответния чужд език. Понякога много добър успех от гимназиалната диплома и достатъчен. Сертификатът обаче ще Ви донесе самочувствие, а и ще направи получаването на желаната работа по-лесно.
Сертификатът е доказателство, че владеете чуждия език, от и на който искате да превеждате на едно много добро ниво.

Как се става официално преводач?

След като вече имате диплома или сертификат, които удостоверяват владеенето на чуждия език, ще трябва да се обърнете към преводаческа агенция, за да бъдете регистрирани и вписани като официален преводач. Когато се свържете с избраната от Вас агенция, ще разберете какви документи ще бъде необходимо да предоставите. Процедурата по вписването не изисква много усилия, но отнема време. Ще се наложи да изчакате известно време преди да получите първата си поръчка за официален превод.

Разбира се, преводът е свързан и с отговорност. Текстът, който ще създадете трябва да отговаря напълно на текста, който са Ви възложили за превод. С подписа си Вие удостоверявате истинността на съдържанието на превода.

Да бъдеш преводач е професия, която изисква много време, усилия и учене по време на целия живот. За да бъдеш добър преводач, както и при всяка друга професия, трябва много желание, усилия и постоянство.

Марчела ДимитроваКак се става лесно преводач?