За Нас

Убедени в нуждата от лесна и ясна комуникация на глобално ниво, ние създадохме платформата „Преводи без граница”. Нашата визия е за свят, в който знанието не познава езикови бариери. Обединен и единен свят. Екипът ни от доброволци е обединен от идеята да подпомага преодоляването на словесните и културни различия.

Част от основни дейности включва съдействие на лица и организации в областта на преводите и легализацията на документи:

– Граждани на Република България, живеещи в чужбина;

– Пациенти, които са избрали за лечение друга държава;

– Даровити деца, които заминават с цел научни изяви, конкурси и състезания в чужбина;

– Граждани на ЕС, които имат нужда от съдействие в посочените области.

Имаме дългогодишен опит в работата си с министерства, ведомства и институции. Наша мисия е да намалим, и дори елиминираме, финансовата и бюрократична тежест на българските граждани, като им предоставяме безплатна информация, консултация и превод на документи. Организираме и безплатни онлайн курсове и обучителни семинари на тема безвъзмездно финансиране и подпомагане от ЕС. Съвместяваме работата си с граждански неправителствени организации с подобни идеи и интереси, за да популяризираме и развиваме дейността си.

Плануваме да разгърнем мисията ни да работим в ползва на обединеното общество и в други държави в Европа и по света.

adminЗа Нас