Марчела Димитрова

Как се става лесно преводач?

Как се става лесно преводач?

Професия преводач

Да бъдеш преводач звучи престижно. Освен това е и доста примамлива професия.
Работа и удоволствие, които освен добро заплащане са свързани и със свобода.

Извършването на писмени преводи изисква време, практика, умения и много търпение.

Преводите са област, която дава много възможности, това е сектор в услугите, който се развива бързо и позволява ученето на много и интересни неща, работа и срещи с различни хора, непрекъснато развитие и чувство за значимост, тъй като работим в полза на обществото.

Преводът на писмени текстове е не чак толкова лесен, но пък е интересен, приятен и дори забавен процес.

Не се изисква много – работата е от вкъщи, в удобно време, със свободата за срещи с приятели, когато поискаме, без да сме затворени в офис от 9.00 до 18.00 ч., като повечето ни познати. Сами сме си шефове и може да преценим кои поръчки да приемем и изпълним и кои да откажем.

Трябва ни само компютър, интернет, евентуално речник на хартиен носител и да знаем поне един чужд език на достатъчно добро ниво.

Какво означава обаче да владеем даден чужд език на добро ниво?

Знанието на основни фрази и думи на един чужд език не е достатъчно, за да можем да извършваме писмени преводи. Необходимо е да знаем чуждия език като свой роден – да го познаваме в детайли – да умеем да си поръчаме кафе, да резервираме хотел, да говорим за времето и политика, да слушаме и разбираме новините, да прочетем вестник, да отидем на лекар и да обясним от какво се оплакваме.

Да говорим правилно, да пишем и да разбираме какво ни казват, а и да можем да предадем със свои думи на приятел или роднина какво се изисква от нас или какво се е случило.

За да бъдем добри преводачи освен чуждия език трябва да обръщаме внимание и на родния. Да познаваме неговата граматика и правопис – да знаем правилата в езика, защо и как функционира той.

Голяма част от българите използват езика ни без да го познават напълно – те на могат да обяснят защо в едни случаи пишем „а“, а произнасяме „ъ“, къде е необходимо да поставим запетая или тире.

Като преводачи ние не трябва да разчитаме само на усета си, а трябва да търсим постоянно и проучваме системата и на собствения си език, за да не допускаме грешки.

Трябва да се интересуваме как се преподава българският на децата, а дори и на чужденците, за да сме наясно с най-честите грешки и да се стремим да ги избягваме.

За да бъдеш преводач е необходима практика

Завършихте френска гимназия с отличен успех и вече сте уверени, че можете да превеждате?
Не, това не е достатъчно.

Придобитите по време на обучението знания по немски, френски или английски език не са достатъчни, за да станете добър преводач. Трябва практика.

Чудесна възможност да проверите нивото си по даден език са летните курсове и практики в чужбина. Веднъж пристигнали в съответната страна, ще се срещнете с истинския език. Подобни курсове за учене на език в чужбина са чудесна възможност да се срещнете с хора, за които езикът е повече от средство за изразяване и необходимост. Ще опознаете както хората, така и културата на съответната страна.

И най-вече ще придобиете самочувствие, че можете да се справите с всяка езикова ситуация!

Този опит е страхотен помощник при писмените преводи – ще знаете къде да проверите дали дадена дума е подходящата за съответния текст, а и винаги ще има кого да попитате, ако се изправите пред затруднение.

От друга страна самото пътуване – билетите, разписанията на влаковете и автобусите, картите на града, менютата в ресторантите – всички те са ценен източник на нови думи и информация, които никога не са излишни на добрия преводач.


Получаване на сретификат

Преводът е истинско умение – добрият преводач предава текста, нанасяйки много малки промени в него, за да го направи толкова добър, колкото е възможно и да го съобрази с аудиторията, съответната култура и контекста.

За да станете преводач в България не винаги се изисква представянето на сертификат за владеене на съответния чужд език. Понякога много добър успех от гимназиалната диплома и достатъчен. Сертификатът обаче ще Ви донесе самочувствие, а и ще направи получаването на желаната работа по-лесно.
Сертификатът е доказателство, че владеете чуждия език, от и на който искате да превеждате на едно много добро ниво.

Как се става официално преводач?

След като вече имате диплома или сертификат, които удостоверяват владеенето на чуждия език, ще трябва да се обърнете към преводаческа агенция, за да бъдете регистрирани и вписани като официален преводач. Когато се свържете с избраната от Вас агенция, ще разберете какви документи ще бъде необходимо да предоставите. Процедурата по вписването не изисква много усилия, но отнема време. Ще се наложи да изчакате известно време преди да получите първата си поръчка за официален превод.

Разбира се, преводът е свързан и с отговорност. Текстът, който ще създадете трябва да отговаря напълно на текста, който са Ви възложили за превод. С подписа си Вие удостоверявате истинността на съдържанието на превода.

Да бъдеш преводач е професия, която изисква много време, усилия и учене по време на целия живот. За да бъдеш добър преводач, както и при всяка друга професия, трябва много желание, усилия и постоянство.

Марчела ДимитроваКак се става лесно преводач?
Прочетете повече

Видове превод

Видове превод

Какво е превод?

Много хора си мислят, че знаят какво представлява преводът и как се извършва.
Взимате думите от един език и ги правите разбираеми на другия. Освен думите, свързани в изречения, които трябва да имат и смисъл, нужно е да бъдат предадени и някои по-сложни съчетания каквито са устойчивите изрази, идиомите, фразеологизмите.

Хората смятат, че този процес е лесен, а всъщност той изисква доста усилия.

Преводът е умение, които се усъвършенства с годините. При превод трябва да бъде запазен максимално смисълът на оригиналния текст, неговата форма, да бъдат избрани подходящите изразни средства. Думите и значението на текста се предават от единия език на другия. И днес, преводите се извършват най-вече от хора, въпреки че вече съществуват и автоматизирани програми за превод.

Но какви типове превод съществуват?

Машинен превод

Най-просто казано машинният превод е това, което правят популярните онлайн софтуерни програми, като осигуряват онлайн превод на момента. Един процес, който използва софтуер, за да предаде съдържание от един език на друг. Най-често софтуерът замества думите от един език с думи на друг език.
Звучи лесно, но както е широко известно този тип превод не е сред най-качествените.
Проблемите възникват когато думите имат повече от едно значение или комбинацията, в която са употребени не е сред най-често срещаните. Езиковото качество и точността на превода зависят от съответния софтуер, неговите настройки и възможности.

Основното предимство на машинният превод е бързината. Компютърът може да направи за минути това, което на човек ще отнеме часове. Машинният превод е и сред най-евтините. Но както се знае, накрая винаги получаваме това, за което сме си платили.

Човешки превод или превод, извършван от хора

Това е една от най-старите форми на превод, при която се разчита единствено на придобитото знание. Важно е  най-вече умението на преводача да разузнава – да открие най-добрия начин да изрази на един език нещо, казано първоначално на друг. Преводът, извършван от хора и до ден днешен остава най-надеждния и с най-високо качество. Това е така, защото нито една машина не би могла да улови всички нюанси на изказа, значението на думите и културата, така както се справя опитният преводач.

Преводачът, независимо дали се занимава с устни или писмени преводи, има зад гърба си години, натрупан опит. Той е учил и работил, за да бъде уверен в това, което прави и за да предостави на своите клиенти качествен превод.

Какво е устен превод?

Преводите най-общо биват два вида – писмен и устен.
Устният превод е сложен процес, при който преводачът слуша и говори едновременно. За разлика от писмените преводи, при които преводачът има възможността да провери значението на дадена дума или да осмисли изречението си, тук няма време за проверка и не могат да се допускат грешки. Само най-добре подготвените преводачи се наемат да извършват устни преводи.

Устните преводи са необходими по време на международни конференции, бизнес-срещи с чуждестранни партньори, интервюта, както и други събития, на които са поканени участници от различни страни.

Устните преводи са консекутивен и симултанен.

Консекутивният превод е последователен – преводачът и говорещият се редуват. Преводачът изслушва изказването, изчаква неговия край и превежда. Този превод се използва по време на срещи с по-малък брой участници, обучения, бизнес и неформални срещи.

Симултанният превод е доста по-сложен. При него преводачът превежда, докато тече изказването на говорещия. Този тип превод изисква изключително висока подготовка и съвършено знание на езиците. Най-често симултанният превод се извършва с помощта на специална техника – слушалки, които позволяват да бъде чувано изказването само на единия от говорещите, кабини за преводачите и тн. Този тип превод съпътства международни форуми и срещи на високо ниво.

Какво е писмен превод?

Писменият превод най-често се свързва с превод на документи. Те могат да бъдат от личен характер – акт за раждане, свидетелство за съдимост, диплома за средно или висше образование, документи, издавани от МВР, трудови и медицински документи и тн. или фирмени и счетоводни документи – бизнес кореспонденция, удостоверения за регистрация, дружествени договори, договори за покупко-продажба, финансови отчети, банкови извлечения и др.

В зависимост от сложността си документите се делят на обикновени и специализирани. Специализирани са всички текстове, които принадлежат на определена сфера, която борави със своя собствена терминология – юридически, технически, икономически, медицински и др. За извършването на подобен превод е необходимо преводачът да познава добре не само ежедневния език, а и не малък брой термини, абревиатури и др.

Един по-сложен тип превод е преводът на художествена литература – разкази, романи, стихотворения, хайку. С подобен тип превод се занимават най-вече добре подготвени специалисти, които са изучавали не само езика, а и литература, основи на превода и други дисциплини.

При превод на художествена литература преводачът не е само едно безименно звено, през което текстът преминава, той е важен участник в създаването на художественото произведение. За да бъде извършен добре един такъв превод, преводачът трябва да познава добре текста, да се потопи в авторовите думи, да може да прочете между редовете, за да открие най-точния смисъл и да избере най-подходящите думи. Художественият превод е един от най-сложните, но и най-високо ценените типове превод, който свидетелства за добрата подготовка и умения на преводача.

Марчела ДимитроваВидове превод
Прочетете повече