Как да Даря

Фондация „Преводи без граница“ приема дарения от всякакъв вид. Всички те се използват за осъществяването на нашата мисия – Работа в полза на обществото.

Да дариш от времето си

Ако желаете да ни подкрепите като доброволец, не отлагайте повече!

Имате свободно време и енергия, искате да общувате, да се срещате с хора, имате знания и умения, които биха помогнали на нашата дейност? Потърсете ни!

Ще Ви представим актуалните каузи, проекти и инициативи, по които работим и ще бъдем щастливи да откриете Вашето място сред нас.

Услуги

Имате идея как да популяризираме нашата мисия? Можете да помогнете чрез професионално мнение, труд, услуги – реклама, поддръжка на сайт, или друго? Нека обсъдим заедно всяка възможност.

Финансови дарения

Ако желаете да направите дарение, бихте могли да го направите чрез превод по банковата ни сметка:
Може да извършите дарението от името на физическо или юридическо лице.

Дарявайки от името на юридическо лице може да се възползвате от облекчение, предвидено в Закона за корпоративно подоходно облагане. Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от положителния финансов резултат (счетоводна печалба) се признават 10 на сто разходи за дарения, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Извършвайки дарение от името на физическо лице сумата от годишните данъчни основи се намалява с 5 на сто. Данъчното облекчение се ползва съгласно чл. 22, ал. 1, т. „о“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато дарението е направено в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Мислите си, че има друг начин да подкрепите мисията ни?

Изпратете ни Вашето предложение или идея. Щастливи сме, че избрахте да помагате заедно с нас!

adminКак да Даря