Нашите проекти

Фондацията ни е млада, създадена е 2018 г.

Ние сме млад и мотивиран екип да работим в полза на обществото. Поставили сме си за цел да повишим образоваността на хората и бизнеса. Както всички знаем, да си образован по даден проблем, означава че имаш много повече възможности за решението му.

Ние работим в насока помощ при общуване с държавните институции. Какви документи са необходими за различните проекти на хората и как трябва да бъдат подготвени, къде да бъдат използвани.
Ние си партнираме с адвокати, счетоводители, преводачески агенции, финансисти, банкери и други, за да можем да сме максимално полезни на гражданите и бизнеса.
Винаги сме отворени към нови спомоществователи-доброволци, желаещи да допринесат със знания и консултации на хората.
Към момента имаме над 20 проекта, но ще стартираме работата си по тях, когато получим необходимите ресурси под формата на дарения и доброволчески труд.

adminНашите проекти